Thiết Bị Luôn Có Sẵn Giao Ngay

Tàu kéo tại MBWIND luôn được bảo dưỡng, bảo trì định kỳ. Đảm bảo luôn vận hành trơn chu đem lại hiệu suất cao nhất

Chi Phí Hợp Lý

MBWIND tư vấn giải pháp vận chuyển bằng tàu kéo tối ưu, tiết kiệm và án toàn

Danh sách tàu kéo cho thuê tại MBWIND

Cho thuê tàu kéo 500 CV

 • Công dụng: KÉO ĐẨY
 • Năm và nơi đóng: 2018 – Cần Thơ
 • Kích thước: 16,540 x 5,340m x 3,15
 • Trọng tải: 15 tấn
Cho thuê tàu kéo 500 CV

Cho thuê tàu kéo 550 CV

 • Công dụng: KÉO ĐẨY
 • Kích thước: 18,200 x 4,600 x 4,500 m
 • Trọng tải: 15 tấn
 • Sức kéo, đẩy: 5500 kg
Cho thuê tàu kéo 550 CV

Cho thuê tàu kéo 800 CV

 • Công dụng: Tàu kéo
 • Kích thước: 22,000 x 6,200 x 4,500 m
 • Sức kéo, đẩy: 8000 kg
 • Năm và nơi đóng: 2016 – TP.Hồ Chí Minh
Cho thuê tàu kéo 800 CV

Cho thuê tàu kéo 1000 CV

 • Công dụng: Tàu kéo
 • Kích thước: 19,900 x 5,600 x 6,020 m
 • Sức kéo, đẩy: 1070 kg
 • Năm và nơi đóng: 2002 – NMĐM SCPTT
Cho thuê tàu kéo 1000 CV

Cho thuê tàu kéo 1200 CV

 • Công dụng: Tàu kéo
 • Kích thước: 25,12 x 7,72 x 6 m
 • Sức kéo: 1620 kg
 • Năm và nơi đóng: 2021 – TP.HCM
Cho thuê tàu kéo 120 CV

Cho thuê tàu kéo 1500 CV

 • Công dụng: Tàu kéo
 • Kích thước: 
 • Sức kéo: 
 • Năm và nơi đóng: 
Cho thuê tàu kéo 1500 CV

Cho thuê tàu kéo 1600 CV

 • Công dụng: Tàu kéo
 • Kích thước: 22,84 x 6,82 x 4 m
 • Sức kéo, đẩy: 16.000 kg
 • Năm và nơi đóng: 2001 – TP.HCM
Cho thuê tàu kéo 1600 CV

Cho thuê tàu kéo 2200 CV

 • Công dụng: Tàu kéo
 • Kích thước: 26 x 8,6 x 7,45 m
 • Sức kéo: 20000 kg
 • Năm và nơi đóng: 2021 – TP.HCM
Cho thuê tàu kéo 220 CV

Cho thuê tàu kéo 2400 CV

 • Công dụng: Tàu kéo
 • Kích thước: 25 x 7,72 x 5,6 m
 • Sức kéo: 24340 kg
 • Năm và nơi đóng: 2020 – Long An
Cho thuê tàu kéo 240 CV

Cho thuê tàu kéo 3000 CV

 • Công dụng: Tàu kéo
 • Kích thước: 37 x 9,6 m; Mớn nước: 3,7 m
 • Sức kéo: 30000 kg
 • Năm và nơi đóng: 2013 – Việt Nam
Cho thuê tàu kéo 3000 CV

Cho thuê tàu kéo 4000 CV

 • Công dụng: Tàu kéo
 • Kích thước: 31,2 x 10,1 x 8,1 m
 • Sức kéo: 40000 kg
 • Năm và nơi đóng: 2021 – TP.HCM
Cho thuê tàu kéo 400 CV

Dự án