Máy phát điện Tuabin gió mini 15KW – SW

Cơ chế tự động độc đáo Ngáp

  • Thân quay của tuabin gió trục bánh xe gió được thiết kế lệch tâm
  • Khi tốc độ gió thấp hơn tốc độ gió định mức , hai mô-men xoắn cân bằng, để tuabin gió chuyển động theo chiều gió một cách chính xác
  • Khi tốc độ gió lớn hơn tốc độ gió định mức , mômen của áp suất dương bánh xe gió lớn hơn mômen của áp suất đuôi ,, máy tính lớn sẽ ngáp tự động để giữ cân bằng tương ứng , bánh xe gió sẽ không hướng gió trực diện và tốc độ quay của cánh quạt sẽ giảm, hệ thống trong Bảo vệ

0904 629 636 NHẬN BÁO GIÁ